ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

във връзка с обработването на лични данни


Защитата на личните данни е една от основните ценности на съвременните европейски общества. Тази защита е осигурена от правото на Европейския съюз  - Регламент /ЕС/ 2016/679 /Общ регламент за защита на личните данни/ и от националното законодателство  - Закон за защита на личните данни. 

Защитата на личните данни е от изключително значение за GANG, защото оценяваме Вашето доверие.  

Ние се стремим да запазим това доверие, като за целта въвеждаме и се придържаме към открити и  прозрачни правила за отговорно обработване и защита на личните данни.   

 

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ние сме  ГАНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 115886717, със седалище и адрес на управление България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3,  с управител Соня Дапева, тел: 0886122276, имейл: [email protected], наричано за кратко GANG. 

За целите на законодателството в областта на защитата на данните ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Имаме готовност при заинтересованост от Ваша страни да Ви предоставим всяка информация по въпросите за защита на личните данни, които Ви вълнуват, както и да вземем предвид Вашето мнение.  Можете да се свържете с нас на адрес: България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3,  имейл: [email protected], като посочите на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на  GANG.

Сигурността на Вашите лични данни се осигурява чрез подходящи технически и организационни мерки, целящи недопускане на неразрешен достъп, нерегламентирано ползване, загуба или унищожаване на информация. Ние събираме и обработваме Вашите лични данни добросъвестно при спазване на изискванията на европейското и национално законодателство.  


КОИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ НИЕ 

Вие решавате кои лични данни да ни предоставите. И ние обработваме именно тези лични данни. На практика това изглежда примерно така: 

 • - Когато си създавате профил в GANG, Вие ни изпращате адрес на електронна поща,  собствено и фамилно име;
 • - Ако прецените, можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт)  като например: мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, адрес за доставка и адрес на електронна поща;
 • - Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес на електронна поща, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер.

 • Ако сте се регистрирали  чрез Вашия профил във Facebook или Google,  ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на GANG. Политиките за поверителност на Facebook и Google може да видите на: 
 • www.facebook.com/about/privacy
 • www.policies.google.com/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките (по-долу). Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.


КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО  

GANG ще използва Вашите лични данни за следните цели:


1. Предоставяне на услуги на GANG във Ваша полза

 • - създаване и управление на профил в платформата на GANG;
 • - обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • - разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • - връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • - възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • - подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на  GANG; 

 • Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между GANG и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

2. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.


3. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.),които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Кошница“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти),за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • - промените настройките в клиентския профил в раздел „Моите абонаменти“;
 • - използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • - се свържете с GANG, използвайки данните за контакт по-горе.

 • В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

4. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • - мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на GANG срещу кибератаки;
 • - мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • - мерки за управление на различни други рискове.

 • Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в GANG. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.


НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели: 

- доставчици на куриерски услуги;
- доставчици на платежни/ банкови услуги;
- доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
• доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
• доставчици на ИТ услуги;
• други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Не предаваме вашите лични данни към други държави.  

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА 

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в GANG.  В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.


Съответните права     Описание

Достъп   

Можете да ни помолите:

- да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
- да предоставим копие от тези данни;
- да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне   

- Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

- Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.


Изтриване на данни  

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

- Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

- упражнявате законно право на възражение; или

- те са били незаконно обработвани; или

- е налице правно задължение в тази връзка.


Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

- за да се изпълни законово задължение; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в GANG и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от GANG, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и GANG няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в GANG с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.


Ограничаване на обработването на данни 

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

- тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни),за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

- обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

 • Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

-  ако имаме Вашето съгласие; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

- за да се защитят правата на GANG или на друго физическо или юридическо лице.


 • Преносимост на данните 

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

- обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

- обработването се извършва с автоматично средство.Право на възражение    

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.


Вземане на автоматични решения 

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

 • - поражда правни последици за Вас; или
 • - Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

 • Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

- ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

- е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или

се базира на Вашето изрично съгласие.


Жалби 

Имате право да подадете жалба към надзорен орган  в рамките на ЕС и Комисията за защита на личните данни:  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02 915 3 518; Email: [email protected], [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   


Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на GANG по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

 • по електроннапоща до адрес: [email protected] 
 •  по обикновена поща или куриер до адрес: България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3


 Сертификати и безопасност

Не бива да се безпокоите за сигурността на своите данни!

Магазинът ни притежава сертификат за сигурност SSL (Secure Sockets Layer),защото пазим личните информации на нашите клиенти. Потребителското име, парола, адрес по местоживеене и номер на банковата сметка са под строга защита и няма да попаднат в неподходящи ръце. 


 Политика за използване на бисквитки (cookies)  

Тази политика се отнася до “бисквитките”, използвани  в уеб сайта  на ГАНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 115886717, със седалище и адрес на управление България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3, наричано за кратко GANG. 

Ние използваме бисквитките  за следните цели:

    • - за функционирането на сайта ;
    • - за анализ на поведението на посетителите на сайта;
      • - за реклама;

Тази политика е част от общата политика на GANG за защитата на личните данни, с която може да се запознаете тук,  и общите условия на сайта, които може да намерите тук. 

Защитата на личните данни е една от основните ценности на съвременните европейски общества. Тази защита е осигурена от правото на Европейския съюз  - Регламент /ЕС/ 2016/679 /Общ регламент за защита на личните данни/ и от националното законодателство  - Закон за защита на личните данни.

Защитата на личните данни е от изключително значение за GANG, защото оценяваме Вашето доверие.

Ние се стремим да съхраним това доверие, като за целта въвеждаме и се придържаме към открити и  прозрачни правила за отговорно обработване и защита на личните данни.  

За всякакви въпроси и коментари можете да свържете се с нас на  адрес: България, 4003, гр. Пловдив, ул. Пантелей Генов № 3, и на имейл: [email protected]

 

Какво представляват бисквитките и какви видове са:

Бисквитката са малки частици данни - текстови файлове, състоящи се от букви и цифри,   които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на  GANG или на сървъра на трето лице.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.  


Какви бисквитки използваме и как:

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, по-удобна и по-лесна за използване от потребителите.  Чрез тях ние  Ви  разпознаваме и  представяме съдържанието на сайта по начин, адаптиран към Вашите предпочитания като потребител. Бисквитките  подпомагат  желанието ни  да предоставяме услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребителя, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашата интернет страница, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.


Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки:

 • - за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • - за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например:

  • - за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
  • - за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Бъдете сигурни, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси.

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Използваме SendPulse, за да имате възможност да включите известявания в браузъра си. Ако включите настройката, в последствие винаги можете да се откажете, като промените съответните настройки във Вашия браузър. Например в Google Chrome настройката се намира в Settings/Content Settings/Notifications. За останалите браузъри, моля, вижте техните указания за ползване и настройки.

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook www.facebook.com/about/privacy.

Използваме и бисквитки, описани по-долу.  Ние няма да използваме тези бисквитки по други начини освен тези, които са посочени в тази политика за използване на бисквитки.

Име      Тип                             Продължителност        Кой има достъп до бисквитката

_fbp      Функционалност       Постоянна  30 дни                                 GANG

_ga        Функционалност       Постоянна  30 дни                                 GANG

_gat      Функционалност       Постоянна  30 дни                                  GANG

_gid      Функционалност       Постоянна  30 дни                                  GANG

cblon   Функционалност       Постоянна  30 дни                                    GANG

cbuid   Функционалност       Постоянна   30 дни                                   GANG

cbuid_meta     Функционалност       Постоянна 30 дни                         GANG

PHPSESSID     Функционалност       Сесия  В края на всяка сесия         GANG

 

Трета страна Категория       Цел      Политики

Google Analytics         Analytics           Web analytics               https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google AdWords         Advertising      Remarketing   https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/technologies/ads

Google Maps API         Functionality  Reverse geocoding                https://policies.google.com/privacy

Hotjar  Analytics           Web analytics https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Google Doubleclick     Advertising      Display advertising               https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook         Advertising      Remarketing               https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Съдържат ли бисквитките  лични данни

Бисквитките сами по себе си не изискват лични данни,  като дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Само за  улеснят  някои функции на потребителя или да му предоставят усещане, което е пригодено за неговите предпочитания,   могат да бъдат събирани   лични данни чрез използването на бисквитки. Тези данни са шифровани обаче по начин, който прави неоторизирания достъп до тях невъзможен.

 

Как се блокират бисквитки

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат “бисквитки”, но можете да промените Вашите настройки за блокиране на някои или всички бисквитки.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на техните уеб страници или друга документация на интернет браузърите: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android, Iphone и Ipad

 

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно. Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:

 • - купувате онлайн
 • - да се идентифицирате при влизане във Вашия профил

 

Защо бисквитките  са важни

Бисквитките   заемат централно място за ефективното функциониране на интернет, подпомагайки да се създаде едно приятелско насочено усещане и престой, който да е адаптиран към интересите и предпочитанията на всеки потребител.

Отказът или деактивирането на бисквитки може да направи някои сайтове или части от сайтове  неизползваеми.

Моля да имате предвид, че деактивирането на бисквитките не означава, че вече няма да получавате, съгласно законодателство, онлайн реклама, а само това, че тя вече няма да бъде в състояние да взима предвид Вашите предпочитания и интереси, видими от Вашето поведение при сърфиране в Интернет.

Примери за важна необходимост от използване на бисквитки (при които не се изисква разрешение на потребителя през профила):

  • - Съдържание и услуги, съобразени с потребителските предпочитания – категории продукти 
  • - Оферти, съобразени с потербителските интереси
  • - Запаметяване на пароли
  • - Запаметяване на филтрите за защита на деца за съдържанието в Интернет (опции семеен режим (family mode),функция за безопасно търсене (safe search)).
  • - Ограничаване честотата на разпространение на реклами – ограничаване на броя на показване на дадена реклама за определен потребител в някой сайт.
  • - Осигуряване на подходяща за потребителя реклама.
   • - Измерването, оптимизацията и адаптацията на характеристиките за анализ – като например потвърждение на определено ниво на трафика в уебсайта, какъв тип съдържание се разглежда и как даден потребител влиза в уеб сайта (например: чрез търсачките, директно, от други уеб сайтове и т.н.). Уебсайтове обработват тези анализи относно използването им за подобряване на услугите в полза на потребителите.

 

Въпроси на защита и поверителността

 По принцип, браузърите имат интегрирани настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

Други аспекти на сигурността, свързани с бисквитките:

- Персонализиране на настройките на браузъра по отношение на бисквитките, за да се достигне до удобното ниво на Вашата безопасност при използването на бисквитки.
- Ако вие сте единственият човек, който използва определен компютър, можете да зададете дали искате по-дълги период от време за съхранение историята на сърфирането и лични данни за достъп.
- Ако споделяте достъп до определен компютър, можете да вземете предвид настройката на браузъра така, че той да изтрива индивидуалните Ви данни за сърфирането, всеки път, когато затворите браузъра. Това е един от вариантите за достъпа до сайтове, които използват бисквитки и за изтриване на цялата информация от посещението при приключване на сесията.
-  Други подобни технологии

 

Има и други технологии, които могат да бъдат използвани за същите цели като на бисквитките, като за тях важат същите условия и правила.  GANG използва като подобна технология Local Storage.

 

Полезни връзки и допълнителна информация

Ако искате да научите повече за бисквитките и какви се използват те, препоръчваме следните линкове:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com

 

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите потребители, за които тези промени влизат в сила 15 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.


За контакти

Приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките.

Моля, изпращайте ги на  имейл [email protected].